Gift Card of šŸ–¤

Gift Card of šŸ–¤

ā‚Ŗ 100.00
בח×Øי הכום למ×Ŗנה ā‚Ŗ100.00

כביהה ידני×Ŗ במים פוש×Øים,

או ב×Ŗוכני×Ŗ עדינה עד 30 מעלו×Ŗ במכונ×Ŗ הכביהה.

ללא החיטה, ללא הש×Øייה

ייבוש על קולב (צל ללא שמש ישי×Øה) או ב×Ŗוך הבי×Ŗ